එජාප මන්ත්‍රිවරු 07 දෙනෙක්ගෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්

එජාප මන්ත්‍රිවරු 07 දෙනෙක්ගෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්

(nethnews)රටේ ජනතාවගේ වැඩි අවධානයක් දිනා ඇති පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම අද (05) පැවැත්වෙනවා. ඒ, කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *