பதவி விலகுகிறாரா ரணில்!! காரணம் இதுதானாம்!!

பதவி விலகுகிறாரா ரணில்!! காரணம் இதுதானாம்!!

கொழும்பு அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியான நிலைமைக்கு மத்தியில் ஜனாதிப மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *