உறுப்பினர் விபரங்கள் இம்மாத இறுதிக்குள் வர்த்தமானியில்

உறுப்பினர் விபரங்கள் இம்மாத இறுதிக்குள் வர்த்தமானியில்

நடைபெற்று முடிந்த உள்ளூராட்சித் தேர்தல் முடிவுகளின் அந்தந்த சபைகளுக்கு தெரிவு மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *