அரசியலில் திடீர் மாற்றம் – நாட்டை விட்டு வெளியேறும் முன்னாள் ஜனாதிபதி!

அரசியலில் திடீர் மாற்றம் – நாட்டை விட்டு வெளியேறும் முன்னாள் ஜனாதிபதி!

முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா குமாரதுங்க இலங்கையை விட்டுச் சென்றுஇங்கிலாந்தில்மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *