நாங்கள் சிரியா மீது போர் தொடுப்போம் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான்

நாங்கள் சிரியா மீது போர் தொடுப்போம் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான்

சிரியாவில் அதிபர் பஷார் அல் ஆசாத் தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *