நீருக்குள் மூழ்கப்போகும் நகரங்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது நாசா..! : பெரும் ஆபத்தில் லண்டன்

நீருக்குள் மூழ்கப்போகும் நகரங்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது நாசா..! : பெரும் ஆபத்தில் லண்டன்

(தமிழ் ஈ நியூஸ்) கடல் மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் பிற்காலத்தில் தண்ணீரால் மூழ்கப் போகும் நகரம் பற்றி  நாசா மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *