நாமல் எவ்வாறு சட்டத்தரணியானார்? உண்மைகள் அம்பலம்….

நாமல் எவ்வாறு சட்டத்தரணியானார்? உண்மைகள் அம்பலம்….

(JVP News) ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஸ எவ்வாறு சட்டத்தரணியானார் என சர்வதேச வர்த்தக ராஜாங்க அமைச்சர் சுஜீவ மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *