திருமண வீட்டில் நடந்த சோகம் : மரணத்தில் முடிந்த வாய்தர்க்கம்

திருமண வீட்டில் நடந்த சோகம் : மரணத்தில் முடிந்த வாய்தர்க்கம்

(தமிழ் ஈ நியூஸ்) குருநாகல் பொல்பெத்திகம பகுதியில் பெண் ஒருவர் பொல்லால் தாக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்துள்ளார். மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *