ஊவா பரணகம கஹாட்டப்பிட்டியவில் குடிநீர் பிரச்சினை – மக்கள் கவலை!

ஊவா பரணகம கஹாட்டப்பிட்டியவில் குடிநீர் பிரச்சினை – மக்கள் கவலை!

(IBC தமிழ்) ஊவா பரணகம பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட கஹாட்டப்பிட்டிய தோட்டப்பகுதியில் பாரிய குடிநீர் பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளதாக மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *