அர்ஜூன் அலோசியஸூடன் தொலைபேசியில் பேசிய அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக முறைப்பாடு

அர்ஜூன் அலோசியஸூடன் தொலைபேசியில் பேசிய அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக முறைப்பாடு

(globaltamilnews)பேர்பச்சுவல் ட்ரஸரீஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் அர்ஜூன் அலோசியஸூடன் தொலைபேசியில் உரையாடிய அமைச்சர்கள்  மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *