தாவரவியல் பூங்காவாக மாற்றமடையுமா? கிளிநொச்சி கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லம்!

தாவரவியல் பூங்காவாக மாற்றமடையுமா? கிளிநொச்சி கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லம்!

கிளிநொச்சி கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் தாவரவியல் பூங்கா  என்ற பெயர் பலகை ஒன்று நாட்டப்பட்டுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.மேலும் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *