எரிமலை வெடிப்புக் காரணமாக இந்தோனேசியாவில் சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சி

எரிமலை வெடிப்புக் காரணமாக இந்தோனேசியாவில் சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சி

இந்தோனேசியாவின், அகுன்ங் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்புக் காரணமாக சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.  சுற்றுலாத்துறையினர் அதிகமாக கூடும் பாலி தீவு வெறிச்சோடிப் போய்க் காணப்படுகின்றது.மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *