கண்டி மாவட்­டத்தில் வன்­செ­யல்­களில் பாதிப்­பட்டோர் உட­ன­டி­யாக முறைப்­பாடு செய்­யு­மாறு வேண்­டுகோள்!- நஷ்­ட­ஈடு வழங்கும் பணிகள் ஆரம்பம்

கண்டி மாவட்­டத்தில் வன்­செ­யல்­களில் பாதிப்­பட்டோர் உட­ன­டி­யாக முறைப்­பாடு செய்­யு­மாறு வேண்­டுகோள்!- நஷ்­ட­ஈடு வழங்கும் பணிகள் ஆரம்பம்

கண்டி மாவட்­டத்­துக்கு உட்­பட்ட பிர­தே­சங்­களில் இடம்­பெற்ற வன்­முறை சம்­ப­வங்­களால்மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *