ஜனாதிபதிக்கும் ஜப்பானிய சக்கரவர்த்தி அக்கி ஹித்தோவுக்குமிடையில் இன்று சந்திப்பு

ஜனாதிபதிக்கும் ஜப்பானிய சக்கரவர்த்தி அக்கி ஹித்தோவுக்குமிடையில் இன்று சந்திப்பு

ஜப்பானியப் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயின் அழைப்பை ஏற்று இலங்கை ஜனாதிபதி  மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *