இலங்கை பணிப்பெண் சவுதி நாட்டவரால் சுட்டுக் கொலை

இலங்கை பணிப்பெண் சவுதி நாட்டவரால் சுட்டுக் கொலை

சவூதி அரேபியாவில் வீட்டுப்பணிப்பெண்ணாக பணியாற்றிய இலங்கை பெண் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *