ராஜீவை கொல்ல குண்டு தயாரித்தவர் இலங்கையில்

ராஜீவை கொல்ல குண்டு தயாரித்தவர் இலங்கையில்

இந்திய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியை கொல்வதற்கு குண்டு தயாரித்தவர் இலங்கையி மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *