குடிமக்கள் கடத்தல் விவகாரம்; வடகொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தி நடத்தி தீர்வு காண விருப்பம்: ஷின்ஜோ அபே

குடிமக்கள் கடத்தல் விவகாரம்; வடகொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தி நடத்தி தீர்வு காண விருப்பம்: ஷின்ஜோ அபே

குடிமக்கள் கடத்தல் விவகாரத்தில் வடகொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *