சவுதியில் கைதான அரச குடும்பத்தினரை சித்ரவதை செய்து சொத்துக்களை அபகரித்த இளவரசர்

சவுதியில் கைதான அரச குடும்பத்தினரை சித்ரவதை செய்து சொத்துக்களை அபகரித்த இளவரசர்

சவுதியில் அரச குடும்பத்தினர் கைது செய்யப்பட்ட நடவடிக்கையின் போது அவர்களை மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *