உள்நாட்டு ஆயுத தயாரிப்புக்கு ஆலோசனை ராணுவ அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அழைப்பு

உள்நாட்டு ஆயுத தயாரிப்புக்கு ஆலோசனை ராணுவ அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அழைப்பு

ராணுவத்துக்கு தேவையான ஆயுதங்கள், தளவாடங்களை, உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *