பெட்ரோல் தீயைவிட காட்டுத்தீக்கு வேகம் அதிகம்!’’ -அனுபவம் பகிரும் மலையேற்ற ஆர்வலர்கள்

பெட்ரோல் தீயைவிட காட்டுத்தீக்கு வேகம் அதிகம்!’’ -அனுபவம் பகிரும் மலையேற்ற ஆர்வலர்கள்

காடு பார்த்தல்… மலையேறுதல்’ என்பது தற்போது இளைஞர்கள் வார இறுதி நாள்களைக் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *