தேசிய மக்கள் பேரவையின் குழு விவாதத்தில் தலைவர்கள் பங்கேற்பு

தேசிய மக்கள் பேரவையின் குழு விவாதத்தில் தலைவர்கள் பங்கேற்பு

குழு விவாதத்தில் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் அரசியல் குழுவின்   மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *