69% வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் ரஷ்ய அதிபராவார் புடின்

69% வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் ரஷ்ய அதிபராவார் புடின்

69% வாக்குகள் பெற்று ரஷ்ய அதிபராக விளாதிமீர் புடின் மீண்டும் பொறுப்பேற்பார் என்று மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *