ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விருப்பம் ஜனாதிபதிக்கு அறிவிப்பு

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் விருப்பம் ஜனாதிபதிக்கு அறிவிப்பு

(hirunews)பிரதமருக்கு எதிரான அவநம்பிக்கை பிரேரணை மீதான வாக்கெடுப்பில் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *