68 வரு­டங்­களின் பின்னர் இலங்கை வென்ற பதக்கம்

68 வரு­டங்­களின் பின்னர் இலங்கை வென்ற பதக்கம்

(virakesari)பொது­ந­ல­வாய விளை­யாட்டு விழா வர­லாற்றில் 68 ஆண்­டு­க­ளுக்குப் பிறகுமேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *