அமெ­ரிக்க குடி­யு­ரி­மையைக் கைவிட்டு, ஜனா­தி­பதி தேர்­தலில் போட்­டி­யிடத் தான் தயார்…!

அமெ­ரிக்க குடி­யு­ரி­மையைக் கைவிட்டு, ஜனா­தி­பதி தேர்­தலில் போட்­டி­யிடத் தான் தயார்…!

(tamilenews) 2020 இல் இடம்பெறவிருக்கும் ஜனா­தி­பதி தேர்­தலில் போட்­டி­யிடுவதற்குத் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *