ஜப்பானிலும் நில நடுக்கம்

ஜப்பானிலும் நில நடுக்கம்

(easttime)ஜப்பானின் மேற்கு பகுதியில் இன்று அதிகாலை 5.8 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *