ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு பலரின் பெயர்கள் பரிந்துரை

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு பலரின் பெயர்கள் பரிந்துரை

(elukathir)கபிர் ஹாசிம் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பதவியை இராஜினாமா  மேலும் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *