சிரியா ரசாயன தாக்குதல்: அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைக்கு ரஷ்யா எச்சரிக்கை

சிரியா ரசாயன தாக்குதல்: அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைக்கு ரஷ்யா எச்சரிக்கை

(bbc)தற்போது நீங்கள் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கும் திட்டத்திலிருந்து பின்வாங்குமாறு  மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *