எரிந்து சாம்பலான ரோஹிங்யா அகதிகள் முகாம்; ஆவணங்களும் அழிந்தன!

எரிந்து சாம்பலான ரோஹிங்யா அகதிகள் முகாம்; ஆவணங்களும் அழிந்தன!

(vikatan) டெல்லியில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ள ரோஹிங்யா அகதிகளின் முகாமில் திடீர் தீ விபத்து மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *