மலேசியாவில் ஒருவருடம் மட்டுமே பிரதமராக இருப்பேன்- பிரதமர் மஹாதிர் முகமது..!

மலேசியாவில் ஒருவருடம் மட்டுமே பிரதமராக இருப்பேன்- பிரதமர் மஹாதிர் முகமது..!

(dinasuvadu) கடந்த வாரம் நடைபெற்ற மலேசிய பாராளுமன்ற தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *