இலங்கையில் 47,000 தொழில்கோரும் பட்டதாரிகள்

இலங்கையில் 47,000 தொழில்கோரும் பட்டதாரிகள்

(tamilwin) இலங்கையில் 47,000 தொழில்கோரும் பட்டதாரிகள் இருப்பதாக சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும மேலும்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *