பஸ் உரிமையாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள பஸ் சங்கம்

பஸ் உரிமையாளர்களின் வேலை நிறுத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள பஸ் சங்கம்

(adaderana) இன்று நள்ளிரவு முதல் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள வேலை மேலும்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *