மூன்று மணித்தியாலத்துக்கு ஒருவர் சாவு; அதிர்ச்சித் தகவல்!

மூன்று மணித்தியாலத்துக்கு ஒருவர் சாவு; அதிர்ச்சித் தகவல்!

(ibctami) இலங்கையில் நாளாந்தம் எட்டுப் பேர் வீதி விபத்துக்களால் மரணம் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *