கரீபியன் தீவுகளில் பாரிய நிலநடுக்கம் : ஹொண்டூராஸ் தீவில் சுனாமி எச்சரிக்கை!!!

கரீபியன் தீவுகளில் பாரிய நிலநடுக்கம் : ஹொண்டூராஸ் தீவில் சுனாமி எச்சரிக்கை!!!

கரீபியன் தீவுகளில் 7.6 ரிக்டர் அளவுகோலிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதைத் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *