தீர்ப்பு இன்று : ஜனா­தி­பதி மைத்தி­ரியின் பதவிக் காலம் 5 வரு­டங்­களா? 6 வரு­டங்­களா?

தீர்ப்பு இன்று : ஜனா­தி­பதி மைத்தி­ரியின் பதவிக் காலம் 5 வரு­டங்­களா? 6 வரு­டங்­களா?

ஆறு வரு­டங்கள் (2021 வரை ) தன்­னால்­ஜ­னா­தி­பதி பத­வியில் இருக்க முடி­யுமா என மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *