சில அமைச்சுக்களை ஜனாதிபதி விரைவில் தன்வசப்படுத்தலாம்.!

சில அமைச்சுக்களை ஜனாதிபதி விரைவில் தன்வசப்படுத்தலாம்.!

ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன பத­வி­யேற்று சுமார் 1098 நாட்கள் நிறை­வ­டைந்து மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *