“தேர்தல் கண்­கா­ணிப்பு நட­வ­டிக்கை தீவிரம்” பெப்ரல்

“தேர்தல் கண்­கா­ணிப்பு நட­வ­டிக்கை தீவிரம்” பெப்ரல்

தேர்தல் அறி­விக்­கப்­பட்டு   30 நாட்கள் நிறை­வ­டையும் நிலையில் இது­வ­ரையில் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *