புதூர் நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் திடீரென தோன்றிய அதிசயம்; மக்கள் மெய்சிலிர்ப்பு!

புதூர் நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் திடீரென தோன்றிய அதிசயம்; மக்கள் மெய்சிலிர்ப்பு!

(ibctamil) வவுனியா, புதூர் நாகதம்பிரான் ஆலயத்தின் வருடாந்த மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *