சிறைவைக்கப்பட்ட இலங்கை அசோகவனத்திலேயே அம்மனாக அருள்பாலிக்கும் சீதை!

சிறைவைக்கப்பட்ட இலங்கை அசோகவனத்திலேயே அம்மனாக அருள்பாலிக்கும் சீதை!

(vikatan) தண்டகாருண்யத்திலிருந்து ராவணனால் தூக்கிச் செல்லப்பட்ட சீதை, இலங்கையில் சிறை மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *