ஞானசார தேரர் உட்பட 13 பேருக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிற்கு எதிராக மேன்முறையீடு

ஞானசார தேரர் உட்பட 13 பேருக்கு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிற்கு எதிராக மேன்முறையீடு

(tamilwin) இரண்டு நபர்களிடம் தங்கச் சங்கிலிகளை கொள்ளையிட்ட சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் இருந்து பொதுபல சேனா மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *