முப்படையினரதும் சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினதும் தொழிற்பங்களிப்புடன் மேலும்

தேசிய மட்­டத்தில் மேற்­கொள்­ளப்­படும் அபி­வி­ருத்திப் பணி­களை கிராம மேலும்

பிர­பல றக்பி வீரர் வஸீம் தாஜுதீன் படு­கொலை தொடர்பில் விசா­ரணை செய்யும் மேலும்