அமெரிக்காவின் சர்வதேச கற்பித்தல் சிறப்பு சாதனை பயிற்சிப்பட்டறையில் இலங்கைய மேலும்

போதைப்பொருட்களற்ற நாடு தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்ப மேலும்

கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தரப்பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதிநாள் மேலும்