இந்தோனேசியாவில் கோழிபோல் முட்டையிடும் அதிசய சிறுவன் மருத்துவர்கள் மேலும்