டாக்கா மிர்பூர் விளை­யாட்­ட­ரங்கில் நடை­பெற்ற மும்­முனை சர்­வ­தேச ஒருநாள் மேலும்

பனம் தொழிற்துறையை நம்பிவாழும் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேலும்