இலங்­கையின் 70 ஆவது சுதந்­திர தின நிகழ்வில் கலந்து கொள்­வ­தற்­காக மேலும்