எத்தியோப்பியாவில் இடம்பெற்ற இன மோதல்களில் 61 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். எத்தியோப்பியாவின் ஒரோமியா மேலும்

கட்டுப்பாட்டு விலையை மீறி அதிகவிலையில் தேங்காய் விற்பனை செய்த 250 பேருக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர்வதற்கு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மேலும்