பலாப்பழத்தால் சிறிலங்காப் பெண்ணுக்கு அடித்த யோகம்: உலக மக்களுக்கு ஓர் புதிய அறிமுகம்!

பலாப்பழத்தால் சிறிலங்காப் பெண்ணுக்கு அடித்த யோகம்: உலக மக்களுக்கு ஓர் புதிய அறிமுகம்!

(ibctamil)கொரிய நாட்டில் நடைபெற்ற உலக பெண்கள் மற்றும் புதிய முயற்சி போட்டியில் இலங்கையைச் சேர்ந்தMore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *